Ach ten ZUS….

Jak żyć? ZUS wszczyna postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie ich zdaniem pobranego zasiłku chorobowego. W toku postępowania zostają ZUS`owi dostarczone z Urzędu Skarbowego żądane dokumenty. I niestety w tym miejscu zaczyna się problem. Otóż ZUS analizując dostarczone dokumenty podpiera się danymi wynikającymi z jednej części deklaracji VAT ubezpieczonego, a kompletnie pomija inne dane wynikające z dalszej części owej deklaracji. Finał jest taki, że ubezpieczony ma zwrócić ZUS nienależnie ich zdaniem pobrane świadczenie. Ale niesłusznie. Bezpodstawnie. Ta niedostrzeżona część informacji zawartych w deklaracji podatkowej, która – co warto podkreślić – nigdy nie była kwestionowana przez organy podatkowe, wskazuje bowiem na brak konieczności uiszczania na rzecz ZUS żądanych kwot. Skończyło się na odwołaniu. Ogólnie happy end. Tylko dlaczego trzeba cały czas czuwać żeby nie narazić się na przykre konsekwencje w majestacie prawa?

Podobno nawet połowa decyzji ZUS jest zmieniana przez sądy na korzyść ubezpieczonych. Warto walczyć o swoje prawa!