PRAWO CYWILNE

SZEROKO UJMOWANE PRAWO CYWILNE TO USTAWY: KODEKS CYWILNY, KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY.

W kancelarii uzyskasz pełne wsparcie w każdym zakresie obejmującym prawo cywilne.

Zagadnienia ogólne:

 • Ochrona dóbr osobistych
 • Uznanie za zmarłego
 • Stwierdzenie zgonu

Prawo rzeczowe:

 • Sprzedaż nieruchomości
 • Zniesienie współwłasności
 • Ochrona własności
 • Roszczenie windykacyjne
 • Roszczenie negatoryjne
 • Pożytki rzeczy
 • Użytkowanie wieczyste
 • Użytkowanie
 • Służebność gruntowa
 • Służebność osobista
 • Służebność mieszkania
 • Służebność przesyłu
 • Droga konieczna
 • Zastaw
 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • hipoteka
 • Posiadanie
 • Immisje
 • Zasiedzenie

Umowy

Analiza umowy obujemująca przede wszystkim takie kwestie jak wady czynności prawnych (błąd, podstęp, wyzysk, brak świadomości lub swobody, groźba), zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych kontrahenta, odpowiedzialność kontraktowa, zakres praw i obowiązków, przedawnienie. Poza tym przygotowanie umowy i negocjowanie umowy.

 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zamiany
 • Umowa dostawy
 • Umowa kontraktacji
 • Umowa o dzieło
 • Umowa o roboty budowlane
 • Umowa najmu
 • Umowa dzierżawy
 • Umowa leasingu
 • Umowa użyczenia
 • Umowa pożyczki
 • Umowa rachunku bankowego
 • Umowa zlecenia
 • Umowa prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia
 • Umowa agencyjna
 • Umowa komisu
 • Umowa przewozu
 • Umowa spedycji
 • Unowa ubezpieczenia
 • Umowa przechowania
 • Umowa składu
 • Umowa spółki cywilnej
 • Umowa poręczenia
 • Umowa darowizny
 • Umowa o rentę
 • Umowa o dożywocie
 • Umowa przekazania nieruchomości
 • Umowa o zachowaniu poufności (NDA)

Każda z tych umów może być przedmiotem postępowania przed sądem. Pomożemy na każdym jego etapie:

1. Postępowanie sądowe przed sądem pierwszej instancji. Przede wszystkim napiszemy pozew. Ewentualnie odpowiedź na pozew.
2. Postępowanie odwoławcze. Sporządzimy dla Państwa wszelkie pisma procesowe, w szczególności takie jak apelacja czy odpowiedź na apelację, a także zażalenie.
3. Postępowanie wywołane wniesieniem nadzwyczajnego środka zaskarżenia takiego jak skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Sprawy spadkowe:

 • Spadek
 • Określenie kręgu spadkobierców
 • Uprawnienia małżonka i osób bliskich
 • Chwila odparcia spadku
 • Zdolność do dziedziczenia
 • Niegodność dziedziczenia
 • Dziedziczenie ustawowe
 • Testament
 • Nieważność testamentu
 • Testament ustny
 • Testament allograficzny
 • Testament podróżny
 • Zapis
 • Polecenie
 • Zapis windykacyjny
 • Wykonawca testamentu
 • Zachowek
 • Darowizna na rzecz uprawnionego do zachowku
 • Wydziedziczenie
 • Przyjęcie spadku
 • Przyjęcie spadku wprost
 • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 • Odrzucenie spadku
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Wspólność majątku spadkowego
 • Dział spadku
 • Umowy dotyczące spadku
 • Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia
 • Umowa zbycia spadku