PRAWO RODZINNE

PRAWO RODZINNE – WŚRÓD SPRAW Z JEGO ZAKRESU MOŻECIE PAŃSTWO LICZYĆ NA WSPARCIE W NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIENIACH:

 • Uzyskanie zgody na zawarcie małżeństwa przed ukończeniem osiemnastu lat
 • Rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie
 • Separacja
 • Unieważnienie małżeństwa
 • Podział majątku
 • Kontakty z dzieckiem czy wnukiem
 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim
 • Alimenty – sprawy o podwyższenie albo obniżenie
 • Adopcja
 • Umowy majątkowe małżeńskie
 • Przymusowy ustrój majątkowy
 • Zgoda sądowa na czynności prawne
 • Zadłużenia małżonka
 • Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka