Dyrektywa o ochronie sygnalistów coraz bliżej i bliżej… Whistleblowing, czyli po polsku „sygnalista” nie jest takim nowym terminem w polskim prawie. Spotykamy go w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi art. 83a ust. 1a oraz 1b już w roku 2015: „Firma inwestycyjna jest obowiązana posiadać procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach –