OBSŁUGA FIRM

KANCELARIA OFERUJE KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ FIRM, NIEZALEŻNIE OD FORMY PRAWNEJ CZY PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI.

WŚRÓD SPRAW KTÓRYMI ZAJMUJEMY SIĘ NA CO DZIEŃ SĄ:

 • Wybór optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej
 • Obsługa korporacyjna klienta biznesowego
 • Zakładanie spółek prawa handlowego oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych
 • Przekształcanie, łączenie oraz podział i przejęcia spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie, przeprowadzanie oraz rejestracja uchwał organów spółek
 • Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki
 • Due diligence spółki
 • Umowa spółki, statut spółki (redagowanie, opiniowanie)
 • Organizacja zgromadzenia wspólników, akcjonariuszy
 • Umorzenie udziałów, umorzenie akcji
 • Podniesienie kapitału zakładowego
 • Obniżenie kapitału zakładowego
 • Kupno, sprzedaż udziałów, kupno sprzedaż akcji
 • Przejęcie spółki
 • Połączenie spółek (M&A)
 • Wyłączenie wspólnika
 • Zaskarżanie uchwał wspólników, akcjonariuszy
 • Kontrakty menadżerskie
 • Rozwiązanie, likwidacja spółki
 • Reprezentacja spółek prawa handlowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS)
 • Porady prawne w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Umowy prawa pracy
 • Umowa o pracę czy umowa cywilno-prawna
 • Opiniowanie dokumentów
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Spór z pracodawcą
 • Roszczenia pracowników
 • Projekty pism, oświadczeń i innych dokumentów z zakresu prawa pracy;
 • Projekty aktów wewnętrznych prawa pracy, aktualizowanie tych aktów w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa;
 • Regulaminy pracy oraz wynagradzania;
 • Reprezentowanie w postępowaniu polubownym, mediacyjnym i w negocjacjach;
 • Reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa pracy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym