WINDYKACJA

Usługi polegające na wsparciu wierzycieli w toku odzyskiwania należności od dłużników.

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną na etapie miękkiej windykacji przedsądowej (wezwania do zapłaty), reprezentowanie na każdym etapie postępowania przed sądami powszechnymi bez względu na lokalizację sądu, a także po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia – pomoc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez właściwego Komornika Sądowego. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych oraz masowych, którym zaproponujemy specjalne warunki współpracy.