Rozwód z winą czy bez?

W sytuacji kiedy nie musicie żądać orzekania winy swojego małżonka (tak niestety trzeba kiedy szanowny/szanowna na rozwód się nie zgadzają) wybór między rozwodem z orzekaniem winy a rozwodem bez orzekania winy zależy od wielu czynników, takich jak kultura prawna danego kraju, indywidualne okoliczności małżeństwa i preferencje stron.

adwokatsurowiec.pl

Rozwód bez orzekania winy

Zalety rozwodu bez orzekania winy to:

  • Mniej konfliktowy: Bez wskazywania winy, proces może być mniej konfliktowy, co może być korzystne, szczególnie jeśli istnieje chęć zachowania jakiejś formy przyzwoitości i szacunku między stronami.
  • Szybszy proces: Proces rozwodowy bez orzekania winy często jest szybszy, ponieważ nie ma potrzeby udowadniania lub obrony przed sądem konkretnych zarzutów.

Argument nie do przecenienia to koszt. Rozwód bez winy jest dużo tańszy w przeprowadzeniu!

Wadami rozwodu bez orzekania winy będą z pewnością:

  • Alimenty: w przypadku rozwodu bez orzekania winy, alimenty na byłego męża/żonę można uzyskać tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, że osoba taka znajduje się w niedostatku
  • Brak poczucia sprawiedliwości: Strona, która może uważać się za poszkodowaną w związku, może czuć się niedoceniona, gdy nie ma oficjalnego uznania winy drugiej strony.

Rozwód z orzekaniem winy:

Zalety:

  • Zadośćuczynienie: Strona poszkodowana może odczuć ulgę, gdy sąd jednoznacznie orzeka winę drugiej strony.
  • Ułatwia uzyskanie alimentów od byłego małżonka: Przyznając winę, sąd może łatwiej podejmować decyzje dotyczące ustalania alimentów na byłego małżonka. Odpada potrzeba wykazania niedostatku przez osobę uprawnioną.

Wady:

  • Większy konflikt: Proces rozwodowy z orzekaniem winy może być bardziej konfliktowy, gdyż strony będą starały się dowodzić swojej niewinności lub winy drugiej strony. Najczęściej występuje wzajemne obarczanie się pretensjami, na światło dzienne wychodzą wzajemne tajemnice, nawet te mało chlubne i wstydliwe. Przez światło dzienne trzeba rozumieć: trzy osoby składu sędziowskiego, protokolanta, swojego adwokata, adwokata drugiej strony, aplikantów, którzy pewnie też będą zajmować się sprawą, ewentualnie sąd odwoławczy, panie z sekretariatów wydziałów sądów, w których akta sprawy rozwodowej będą krążyć. Poza tym wszyscy biegli, którzy będą mieli dostęp do akt oraz poznają intymne szczegóły z waszego życia. Po takim burzliwym rozwodzie powrót do spokojnego życia jest trudniejszy. Warto wziąć pod uwagę, że wspólne sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi może napotykać trudności po wzajemnym rozdrapaniu ran.
  • Dłuższy proces: Udowadnianie winy może wydłużyć proces rozwodowy. Kilka, czy wręcz kilkanaście rozpraw może potrwać latami. Terminy między kolejnymi rozprawami mogą być bardzo odległe. Często na pierwszej rozprawie strony słyszą od sądu, że albo się dogadają, albo kolejny termin rozprawy mają wyznaczony na dwa lata do przodu.

KOSZTY

Dużo rozpraw i dużo pism procesowych to duże obciążenie czasowe adwokata. To niestety przekłada się na znacząco wyższe honorarium, które trzeba zapłacić.

Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z adwokat Maciej Surowiec, który pomoże zrozumieć konsekwencje każdej opcji w kontekście konkretnych okoliczności danego małżeństwa. Ostateczny wybór zależy od preferencji i celów stron zaangażowanych w rozwód.

Zobacz więcej artykułów z serii #wiedzazafree oraz odwiedź naszą stronę rozwodową na FB @rozwodtoniekoniecswiata