Telefony do aresztu – musisz to wiedzieć!

Zmiana z 17 września nie jest korzystna dla osadzonych. Co się zmieniło w kodeksie karnym wykonawczym i jak sobie z tym poradzić wyjaśnia adwokat Maciej Surowiec.

Przede wszystkim musicie zwrócić uwagę w czyjej dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. Do tego podmiotu należy złożyć wniosek. Jeżeli tymczasowo aresztowany pozostaje w dyspozycji kilku organów, potrzebna jest zgoda każdego z nich (chyba że same organy zadecydują inaczej).

Wyrażenie zgody na telefon – samoinkasujący aparat telefoniczny – do osoby innej niż adwokat jest uzależnione od wykazania we wniosku „szczególnie uzasadnionego wypadku”. W ustawie są tego przykłady – gdy bezpośredni kontakt jest niemożliwy lub szczególnie utrudniony, albo gdy wynika to z nagłej sytuacji życiowej.

Ponieważ przepis, który wprowadził te ograniczenia jest zupełnie świeży, brak jeszcze orzeczeń sądów co do tego co jest, a co nie jest szczególnie uzasadnionym wypadkiem. Można zakładać, że będą to przypadki śmierci, narodzin, ciężkich przewlekłych chorób, innych trudnych sytuacji w najbliższej rodzinie, szkód w majątku tymczasowo aresztowanego (zwłaszcza o znacznym bądź wielkim rozmiarze), nadzorowanie spraw majątkowych kiedy brak nadzoru popartego kontaktami przez telefon spowoduje nieodwracalne skutki. Bardzo ważne jest, żeby wszystkie szczególne okoliczności, o których będziecie wspominać we wniosku zostały poparte dowodami. Dokumentacja medyczna, faktury, pisma urzędowe, wszystko, co może potwierdzić prawdziwość Waszych twierdzeń. Im więcej, tym lepiej. Za każdym razem pamiętamy, by do Sądu zwracać się z szacunkiem. Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z samoinkasującego aparatu telefonicznego albo o jej cofnięciu tymczasowo aresztowanemu przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.

Wniosek do sądu lub prokuratury o wyrażenie zgody na korzystanie z samoinkasującego aparatu telefonicznego może złożyć sam tymczasowo aresztowany lub jego obrońca. Niestety nie możecie tego wniosku złożyć jako członkowie rodziny.

Jeżeli tymczasowo nie ma obrońcy, a chcecie taką sprawę załatwić samodzielnie, sposobem na złożenie wniosku bez udziału tymczasowo aresztowanego jest udzielenie upoważnienia do obrony adwokatowi przez osobę najbliższą. Wtedy adwokat sporządza wniosek i wnosi go do odpowiedniego organu.

O wyznaczeniu adwokata przez taką osobę zawiadamia się tymczasowo aresztowanego.