ZADŁUŻENIE I EGZEKUCJA – JAK SOBIE RADZIĆ

Nie ma co do tego wątpliwości, długi trzeba spłacać. Zdarza się niestety i tak, że windykacja wierzytelności nie przebiega modelowo, a powołane do tego organy działają w sposób niezgodny z prawem. Co wtedy robić?

Przede wszystkim pamiętajmy, że pan który przychodzi do nas domu bez wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności i który nie jest komornikiem, nie może podejmować czynności zmierzających do wydobycia z nas pieniędzy. W szczególności nie może wbrew naszej woli wejść do naszego domu. W takim wypadku uzasadnione będzie wezwanie Policji w związku z popełnionym na naszą szkodę czynem naruszenia miru domowego.

Ale co w sytuacji jeżeli naruszenia prawa dopuszcza się Komornik? Okazuje się, że nie jesteśmy na całkiem straconej pozycji. W prawie istnieją środki radzenia sobie w takich sytuacjach.

Przede wszystkim, możemy wnieść do Sądu Rejonowego przy którym Komornik działa skargę na jego czynności.

Poza tym, w toku postępowania egzekucyjnego, w razie stwierdzenia określonych w przepisach sytuacji, możemy złożyć powództwo przeciwegzekucyjne.

Jest też inna droga obrony przez bezprawnym działaniem Komornika. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o komornikach prezes sądu rejonowego przy którym działa komornik sprawuje nad komornikiem nadzór. I w ramach tego nadzoru możecie się Państwo pożalić się prezesowi, że komornik w waszej sprawie działa niezgodnie z prawem.

Szczegóły w zakresie kolejnych wymienionych środków w kolejnych wpisach.