ZADŁUŻENIE I EGZEKUCJA

Całe mnóstwo Polaków ma problemy z terminową spłatą zobowiązań. O konkretnych liczbach pisze Forbes tutaj:

https://www.forbes.pl/gospodarka/rejstr-dluznikow-big-infomonitor-coraz-wiecej-polakow-nie-placi-rat-i-rachunkow/d996fxz

Na pewnym etapie tego stanu zadłużenia nastaje moment, w którym do drzwi dłużnika zapuka komornik. Albo od razu zapuka do rachunku bankowego i go zajmie. Oczywistością jest, że swoje zobowiązania trzeba spłacać, ale co może komornik, a czego absolutnie mu nie wolno, też wiedzieć warto.

Ustawodawca stanął na stanowisku, że majątek dłużnika mimo istniejącego długu zasługuje na pewną ochronę.

Na pewno warto wiedzieć, co nie podlega zajęciu.

Przede wszystkim nie podlegają egzekucji:

 1. wynagrodzenie w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ZA WYJĄTKIEM ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH. TUTAJ OGRANICZENIEM JEST JEDYNIE CZĘŚĆ WYNAGRODZENIA PODLEGAJĄCĄ ZAJĘCIU NA POCZET ALIMENTÓW I WYNOSI ONA 60% WYNAGRODZENIA. Czyli przy wynagrodzeniu tzw. „netto” w kwocie 1000 zł, zajęciu podlegać będzie każdego miesiąca tylko 600 zł. Nawet jeżeli alimenty są zasądzone w kwocie 1000 zł lub wyższej. 
 2. renty i emerytury zasadniczo w 40% ich wysokości gdy egzekucja jest przeprowadzana na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych;  50% gdy dług egzekwowany jest związany z:
 • płatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, 
 • odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych, 
 • odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

i 75% renty czy emerytury gdy egzekwowane są należności inne niż wyżej wymienione.

Należy ponadto zastrzec, że jeżeli chodzi o kwoty rent lub emerytur które muszą pozostać w dyspozycji dłużnika, to są to kwoty, w zależności źródła długu, od 200 do 825 zł. Czyli nawet jeżeli emerytura wynosi 1200 zł, to jest z czego egzekwować.

Przepisy zawierają też wytyczne w zakresie przedmiotów, których komornikowi zająć nie wolno. Są to przede wszystkim:

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów (zauważcie proszę, że przepisy nie wspominają o braku możliwości zajęcia psa, zwłaszcza rasowego i wartościowego);
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny;
 • sumy i świadczenia w naturze przeznaczone na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych; 
 • sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego; 
 • świadczenia z pomocy społecznej;
 • świadczenie integracyjne w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.o zatrudnieniu socjalnym.

A jak się bronić przed działaniami komornika niezgodnymi z prawem – już wkrótce.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *