Nie ma co do tego wątpliwości, długi trzeba spłacać. Zdarza się niestety i tak, że windykacja wierzytelności nie przebiega modelowo, a powołane do tego organy działają w sposób niezgodny z prawem. Co wtedy robić? Przede wszystkim pamiętajmy, że pan który przychodzi do nas domu bez wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności i który nie jest komornikiem,