Alternatywne Spółki Inwestycyjne

Alternatywne Spółki Inwestycyjne

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu dotyczącego projektowanych zmian w Kodeksie spółek handlowych w zakresie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego trzeciej formy spółki kapitałowej, tj. prostej spółki akcyjnej (PSA) – ułatwiającej start-up`om budowanie własnego biznesu poprzez możliwość wniesienia do firmy wkładu w postaci know-how, świadczenia pracy bądź usług bez konieczności posiadania kapitału własnego – warto również

UŁATWIENIA DLA START-UP`ÓW

Ułatwienia dla start-up`ów czyli „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” przewiduje Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju. Projekt jest obecnie na etapie prac legislacyjnych. Środowiska związane z działalnością typu start-up wskazują na szereg problemów, które ograniczają rozwój tego typu przedsięwzięć. Chodzi

Zachowek.

Jest sobie Pan X. Pan X jest bardzo zamożnym człowiekiem w podeszłym już wieku. Ma dwoje dorosłych zdrowych dzieci, 5 lat temu rozwiódł się z ich matką. Przed kilkoma miesiącami poznał miłość swojego życia. Trzydziestojednoletnia blond piękność także pokochała milionera w podeszłym wieku. Na tyle mocno go pokochała, że ów jegomość zapisał jej w testamencie