Od momentu wejścia w życie przepisów przejściowych ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 615, „ustawa zmieniająca”), tj. od dnia 4 czerwca 2016 r., w związku z trudnościami interpretacyjnymi zmienionej ustawy o funduszach, Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) na swojej