W sytuacji kiedy nie musicie żądać orzekania winy swojego małżonka (tak niestety trzeba kiedy szanowny/szanowna na rozwód się nie zgadzają) wybór między rozwodem z orzekaniem winy a rozwodem bez orzekania winy zależy od wielu czynników, takich jak kultura prawna danego kraju, indywidualne okoliczności małżeństwa i preferencje stron. Rozwód bez orzekania winy Zalety rozwodu bez orzekania