Kto jest uprawniony do ubiegania się o zezwolenie lub wpis do rejestru zarządzających ASI? W poprzednim wpisie powiedzieliśmy sobie czym są alternatywne spółki inwestycyjne oraz jakie limity inwestycyjne obowiązują przy ubieganiu się odpowiednio o wpis do rejestru zarządzających ASI/zezwolenie, jak również jakie sankcje grożą za nielegalne wykonywanie działalności ASI. Dziś natomiast wskażemy podmioty uprawnione do