Alternatywne spółki inwestycyjne

Alternatywne spółki inwestycyjne

W kolejnych wpisach przyjrzymy się alternatywnym spółkom inwestycyjnym („ASI”), będącym nowością na polskim rynku kapitałowym. Co to są alternatywne spółki inwestycyjne Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („ustawa o funduszach”), przez alternatywne fundusze inwestycyjne rozumie się instytucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności (w tym w ramach wydzielonego subfunduszu) jest zbieranie

W sieci sieci

Prowadzicie Państwo małą firmę produkcyjną. Pewnego dnia kontaktuje się z Wami przedstawiciel globalnej sieci handlowej. Kontaktuje się, bo… widzieliby Wasze produkty na swoich półkach. Dostajecie Państwo umowę. Najpewniej dla Was niekorzystną. Współpraca rusza. przesyłacie kolejne partie towaru, obroty rosną. Tylko płatności jakoś nie widać. Pierwsza uwaga – termin. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że stosowane są

Zobowiązania w małżeństwie

„Szczególnie doniosłym momentem w życiu każdego człowieka jest chwila emocjonalno-fizycznego połączenia się z drugim człowiekiem. Sformalizowanie związku pomiędzy kobietą i mężczyzną zmienia przecież ich życie nieodwracalnie.” Także w sferze majątkowej. Najczęściej spotykanym ustrojem majątkowym między ludźmi, którzy tego sformalizowania dokonali, jest wspólność majątkowa. Polega on na tym, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami