Ach ten ZUS….

Ach ten ZUS….

Jak żyć? ZUS wszczyna postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie ich zdaniem pobranego zasiłku chorobowego. W toku postępowania zostają ZUS`owi dostarczone z Urzędu Skarbowego żądane dokumenty. I niestety w tym miejscu zaczyna się problem. Otóż ZUS analizując dostarczone dokumenty podpiera się danymi wynikającymi z jednej części deklaracji VAT ubezpieczonego, a kompletnie pomija inne dane wynikające z

Przesłuchania niebezpieczne także dla niewinnych

„W przeważającej większości zeznania uzyskane w śledztwach policyjnych są prawdziwe i poparte innymi dowodami, jednak prawnicy ujawniają zatrważająco dużo przypadków wymuszania fałszywych zeznań. Z pewnością nie ma nic złego w stawieniu się na wezwanie i zaoferowaniu swojej pomocy w rozwikłaniu sprawy – tak przecież postępują praworządni obywatele. Sytuacja jednak może się skomplikować, gdy wyczujesz, że

Między tajemnicą przedsiębiorstwa a obowiązkiem…

Z jednej strony każdy przedsiębiorca ma prawo do zachowania i ochrony informacji stanowiącej tajemnicę jego przedsiębiorstwa, której granice co do zasady sam zakreśla, z drugiej zaś w jego posiadaniu są takie dane, które z mocy przepisów stanowią informację publiczną, podlegającą udostępnieniu na wniosek zainteresowanej osoby. Granica pomiędzy nimi jest płynna i niekiedy ciężka do zdefiniowania. Właśnie